Muza

Color: ny 09 24 (czarna złocista z białym cętkowana)
Gender:  female
Status: obserwacja

Return to litter's page: Miot M2