Jurata

Color: f 22 (czarny szylkret klasycznie pręgowany)
Gender:  female
Status: w nowym domu

Return to litter's page: Miot J2