Jurata

Color: f 22 (czarny szylkret klasycznie pręgowany)
Gender:  female
Status: wolny

Return to litter's page: Miot J2