glowne

Indiana

Color: fs 03 (02) 24 czarna szylkretka srebrzysta z białym cętkowana (trikolor)
Gender:  female
Status: verkauft

zamieszkała z Robertem w Szczecinie

Return to litter's page: I-Wurf